Δυσκολία. Τι είναι το "φαγητό";

Η εργασία εξάρτησης είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και διαφόρων συσκευών
Σε αυτό το άρθρο μαθαίνουμε τι είναι ένας συχνός, γιατί χρειάζεται. Και η δύσκολη εξάρτηση είναι διαφορετική από τον πνεύμονα.

Σε αυτό το άρθρο μαθαίνουμε τι είναι ένας συχνός, γιατί χρειάζεται. Και η δύσκολη εξάρτηση είναι διαφορετική από τον πνεύμονα.

Η εργασία εξάρτησης είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και διαφόρων συσκευών
Η εργασία εξάρτησης είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και διαφόρων συσκευών

Η εργασία εξάρτησης είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και διαφόρων συσκευών

Το Rigger είναι ένα σύνολο μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση μιας ποικιλίας φορτίων με σκοπό τη φόρτωση ή την εκφόρτωσή τους.

Υπό όρους λιπαρό εξοπλισμό διαιρέστε 2 ομάδες :

1) για εύκολη εργασία εξάρτημα,

2) για να μετακινήσετε βαριά φορτία.

Ας εξετάσουμε στην περισσότερη ποιότερη είναι η ουσία των πνευμόνων και των πολύπλοκων εργασιών για την κατανόηση της θεμελιώδους διαφοράς τους.

ένας) Πνεύμονες (απλός) Εργασία - Είναι η μεταφορά και η κίνηση του φορτίου που ζυγίζει μέχρι 1 τόνο.

Με τέτοια εργασία, οι συνηθισμένοι μετακινούμενοι μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν

Με τέτοια εργασία, οι συνηθισμένοι μετακινούμενοι μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν

Σε σχέση με αυτή την κατάσταση (ζυγίζοντας <1 τόνους), οι υποδοχές, οι ανυψωτικοί, οι βαρούλκοι και οι μοχλοί περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό του πνεύμονα. Με τη βοήθεια αυτού του εξοπλισμού μπορείτε να εδραιώσετε το φορτίο και να την αυξήσετε σε ύψος έως 1 μέτρου.

2) Σε αντίθεση με τους πνεύμονες κατά τη διάρκεια πολύπλοκες εργασίες Πολλοί επαγγελματίες εξοπλισμοί και φορτίο χρησιμοποιούνται είναι πάντα μεγάλοι ή υπερμεγένες.

Τα δύσκολα έργα εξάρτησης μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο ειδικούς ειδίκερους!

Τα δύσκολα έργα εξάρτησης μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο ειδικούς ειδίκερους!

Για να πραγματοποιήσετε το έργο εξάρτησης αυτού του επιπέδου, είναι απαραίτητο να έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, καθώς και να είστε σε θέση να καταρτίσει ένα σχέδιο εργασιών εξάρτησης, και να μάθετε πώς καλύτερα να μεταφέρουν, να μετακινήσετε, να γράφετε ένα ή άλλο φορτίο, καθώς και να ληφθούν υπόψη ποια προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή τους.

Τα δύσκολα έργα εξάρτησης περιλαμβάνουν:

1) Μετακίνηση καταστημάτων και φυτών,

2) μεταφορά του εμπορικού εξοπλισμού και χρηματοκιβώτια,

3) Εγκατάσταση εξοπλισμού αντί της λειτουργίας,

4) Αποσυναρμολόγηση μεγάλων οικοδομικών δομών,

5) Φόρτωση βαρύ εξοπλισμού σε σιδηροδρομικές πλατφόρμες,

6) Κίνηση αγαθών σε έκτακτες συνθήκες, για παράδειγμα μέσω του ανοίγματος ή του υπόγειου παραθύρου,

7) Ανύψωση και μετακίνηση κατοικιών,

8) Άλλοι τύποι εργασίας.

Υλικό που παρασκευάζεται με εμπειρογνώμονες από την εταιρεία Almar

Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι ότι μπορείτε εύκολα να διακρίνετε την εργασία φωτισμού από το σύνθετο και να καθορίσετε ποια εργασία μπορείτε να αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας και όταν είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες των επαγγελματιών.

Το κόστος της εργασιακής εργασίας

Το κόστος των εργασιών εξάρτησης καθορίζεται από την εκτίμηση στην οποία λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες:

• Χαρακτηριστικά των μετακινούμενων προϊόντων, δομών - τεχνολογικού, ιατρικού εξοπλισμού, μετασχηματιστών, μάζας, συνολικών διαστάσεων, ποσότητας.

• Απόσταση από τον ιστότοπο εγκατάστασης, το σχήμα κίνησης;

• Συνθήκες παραγωγής - υφιστάμενη επιχείρηση, ένα νέο κτίριο, ένα ανακατασκευασμένο αντικείμενο.

• Η ανάγκη εγκατάστασης, αποσυναρμολόγησης, συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης.

Μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των παραγόντων επιτρέπει τον προσδιορισμό του όγκου, καθώς και το κόστος της μετακίνησης μεγάλων δομών, σε μεγάλο βαθμό προϊόντων.

Κατηγορίες αγαθών και χαρακτηριστικά τους

Τα τεχνικά πρότυπα ρυθμίζουν τον διαχωρισμό των εργασιών εξάρτησης στην κατηγορία του φορτίου:

• Ελαφρύ - έως 2,0 τόνοι. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει οικιακά προϊόντα, αγορές, γραφείο, ιατρικό εξοπλισμό.

• Βαρύ βάρος - από 2,0 έως 50,0 τόνους - περισσότερο τεχνολογικό, χωρητικό εξοπλισμό, ξεχωριστούς τύπους ιατρικών εγκαταστάσεων, μετασχηματιστών, χύδην, υγρές ουσίες. Κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση, τη μετακίνηση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία εξοπλισμού, καθώς και ένα ευρύ φάσμα συσκευών τοποθέτησης.

• Εξαιρετικά βαρύ - περισσότεροι από 50,0 τόνοι - μεγάλα μεγέθη προϊόντα, σχέδια, η κίνηση των οποίων συνεπάγεται την προετοιμασία χύδην.

Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί εμπειρία και γνώση: αν υπάρχει αρκετή καλή υγεία και ζώνες για να μετακινήσετε ένα ασφαλές, στη συνέχεια εκφόρτωση και εγκατάσταση ενός ακριβά τομογραφίας πολλαπλών τόνων απαιτεί έλεγχο της αντοχής των επικαλύψεων, το οποίο θα μετακινήσει τον εξοπλισμό, ειδικά γεγονότα για να παραδώσει εγκατάσταση θέση.

  

Κανόνες για την εκτέλεση εργασιών εξόδου

Πριν από την έναρξη της μετακίνησης βαριά και πολύ βαριά φορτία, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η ακολουθία των λειτουργιών, των μηχανισμών, καθώς και το απαραίτητο στιγμιότυπο και το εξάρτημα. Προκειμένου να εκτελεί αποτελεσματικά ο τόμος, ένα έργο για την παραγωγή έργων, όπου μαζί με τα διαγράμματα, τα συστήματα ενεργειακού εφοδιασμού, οι απαιτήσεις εργασίας, η πυρασφάλεια, αναπτύσσονται:

• Τεχνικές λύσεις, βέλτιστες μεθόδους κίνησης, καθώς και εγκατάσταση μεγάλου μεγέθους ή βαριάς κατασκευής δομών, μηχανών, τεμαχίων γραμμών παραγωγής ή τεχνολογικών αγωγών.

• Μέθοδοι ελέγχου της θέσης του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των εργασιών εξάρτησης, των συμφιλίσεων κατά την εγκατάσταση στη θέση του έργου.

• Μέθοδοι γραμμών εξοπλισμού που απαιτούνται από τις συσκευές φόρτωσης.

• Τύποι ανυψωτικών γερανών, σημεία εγκατάστασης τους.

• μέτρα για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών παραγωγής ·

• Επιχειρήσεις.

Το έργο πρέπει να είναι εξοικειωμένο με όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, το οποίο θα αποφύγει τους τραυματισμούς στην παραγωγή.

Εξοπλισμός και εξοπλισμού

Για έργα εξάρτησης, απαιτούνται διάφορα προϊόντα, μια ειδική συσκευασία Snap, εγκατάστασης.

Σχοινιά

Κατασκευασμένο από χαλύβδινο σύρμα μικρότερο από 3 mm σε διάμετρο, χρησιμοποιείται σε συσκευές ανύψωσης, συσκευές τοποθέτησης, εξοπλισμού, για την κατασκευή σφεντόνα, διασταύρωση κλπ. Στο σχοινί μπορεί να είναι από 1 έως 18 σκέλη, και τον τύπο της ταλάντωσης του σύρματος στα κλώνυμα που μπορούν να είναι:

• Με ένα σημείο αφής (TC), όπου το γειτονικό σύρμα μετατοπίζεται σε σχέση μεταξύ τους, αυξάνοντας την ακαμψία ενώ παράλληλα αυξάνεται η φθορά του.

• Με γραμμική άγγιγμα (LC), όπου δεν υπάρχει σημείο σύρμα αφής σε κλώνους, δεν αγγίζουν ο ένας τον άλλον, πράγμα που σας επιτρέπει να αυξήσετε την ευελιξία του σχοινιού και να μειώσετε τη φθορά του.

• Με σημείο και γραμμική αφή (TLC).

Ανθεκτικά στη φθορά Τα σχοινιά LC, η TLK χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και για εργασίες εξάρτησης χρησιμοποιούνται έξι τελικά ΤΚ, LC, LC, TLC με τον αριθμό των καλωδίων σε σκέλη:

• 19 - Για την επιθυμία, καθυστέρηση.

• 37 ή περισσότερο για polyspers, σφεντόνα.

Χρησιμοποιούνται συνδέσεις ή μόνιμες συνδέσεις για τη σύνδεση των σχοινιών.

Σφυρίλα

Κοπή σχοινιών με τελικούς και συναρμολογημένους συνδέσμους που παρέχουν γρήγορες, ασφαλείς, αξιόπιστες γραμμές. Οι σφεντίνες είναι: μονό, δύο, τρία, τέσσερα γράμματα και δαχτυλίδι. Η σφεντόνα αποτελείται από:

• τριγωνική ή χωρισμένη σύνδεση, με την οποία η σφεντόνα συνδέεται με το γάντζο γερανού.

• Κλαδιά καλωδίων.

• άγκιστρα ή καρφίτσες για τοποθέτηση φορτίου.

Για την κίνηση μεγάλου και μη τυπικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται ειδικά διασταυρώσεις διαφόρων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων. Με απομακρυσμένο ή αυτόματο έλεγχο.

Πολύβια και μπλοκ

Το κράμα, τα σφραγισμένα ή συγκολλημένα μπλοκ χάλυβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φωτεινά φορτία (μπλοκ φορτίου) ή για την αλλαγή της κατεύθυνσης της κίνησης των σχοινιών (μπλοκ βρύσης). Παράγεται:

• μπλοκ μονής κεφαλής που αυξάνουν ένα μικρό βάρος ή χρησιμοποιούνται ως επιχείρηση.

• Πολυλειτουργικά μπλοκ που εργάζονται με βαρέα εξοπλισμό.

Τα μπλοκ τοποθέτησης σάς επιτρέπουν να μειώσετε τη δύναμη που εφαρμόζεται για την ανύψωση του φορτίου (ανύψωσης, μπλοκ φορτίου) ή αλλάξτε την κατεύθυνση της κίνησης σχοινιού (βρύση, οδηγοί, σταθερά μπλοκ).

Ο Polyspaster είναι μια συσκευή που ο σχεδιασμός είναι δύο μπλοκ: ένα σταθερό, στερεωμένο στη συσκευή ανύψωσης και το κινητό. Τα μπλοκ συνδέονται με το σχοινί, στερεωμένο στο στατικό μπλοκ, στο οποίο ένα άλλο άκρο, αφού φτάσει σε όλους τους κυλίνδρους, το φορτίο στερεώνεται. Το Polypaster σάς επιτρέπει να έχετε ένα σημαντικό κέρδος σε αντοχή που εφαρμόζεται στην ανύψωση του φορτίου, αν και χάνει στην ταχύτητα αύξησης. Όταν κινούνται βαριά και μεγάλα μεγέθη προϊόντα, οι πολυαστές χρησιμοποιούνται με χωρητικότητα από 1 έως 50 τόνους με κλάδο 2 έως 6.

Βούτυρο

Οι βαρούλχες, αυτοί είναι μηχανισμοί που προορίζονται για την ανύψωση και τη μετακίνηση αγαθών που έχουν καθοριστεί για το καλώδιο που κρεμόταν στο τύμπανο του βαρούλκου. Οι βαρούλκοι είναι ακίνητοι ή κινητές, ανυψώνουν ή έλξη (για να μετακινήσετε το φορτίο οριζόντια), με χειροκίνητη ή ηλεκτρική μονάδα δίσκου.

Δομάδα

Οι υποδοχές είναι συμπαγείς μηχανισμοί χειροκίνητης ανύψωσης για την ανύψωση ή τη μετακίνηση της μικρής μάζας φορτίου. Οι υποδοχές βιδώνουν, υδραυλικά, ρόμπες. Ο σχεδιασμός των βιδών βιδών έχει σχεδιαστεί για μικρές προσπάθειες, δεν επιτρέπεται η αυθόρμητη μείωση του ανυψωμένου φορτίου. Εργασία με βαριά φορτία - δομές και εξοπλισμό όταν εγκαθίστανται στη θέση τους, χρησιμοποιούνται με υδραυλικές υποδοχές, επιτρέποντας τη μεταφορά μιας μεγάλης δύναμης στο έμβολο. Οι εγκαταστάσεις βιασύνης με χωρητικότητα 3 - 5 τόνοι χρησιμοποιούνται συχνά όταν μετακινούνται και τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού.

Δομές υποστήριξης

Κατά την εγκατάσταση του μη τυπικού εξοπλισμού μερικές φορές υπάρχει ανάγκη να τους αντέξει μετά την εκφόρτωση σε κάποια απόσταση από το πάτωμα για μια συγκεκριμένη ώρα. Ανάλογα με τη μάζα του εξοπλισμού ως δομή στήριξης, στην οποία τοποθετείται μια συσκευή ανύψωσης φορτίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ιστός συναρμολόγησης, σταθεροποιημένος από DEHS, πύλη με αιωρούμενο talo ή σχεδιασμένο σχεδιασμένο ειδικά για μια συγκεκριμένη λειτουργία.

Τύποι εργασιών εξάρτησης

Υπάρχουν πολλές τεχνικές για την ταξινόμηση των εργασιών εξάρτησης, ωστόσο, τα πιο καθολικά τα χωρίζουν για τρεις τύπους:

• Απλό - κατά κανόνα, μεταφορά, μεταφορά που δεν απαιτεί τη χρήση σύνθετου ειδικού εξοπλισμού.

• Μεσαία πολυπλοκότητα - μετακίνηση αγαθών που ζυγίζουν έως και 20 τόνους, με τη χρήση μηχανισμών ανύψωσης, εξοπλισμού τοποθέτησης, καθώς και ορισμένων τύπων ειδικού εξοπλισμού.

• Συγκρότημα, με φορτίο που ζυγίζει πάνω από 50 τόνους, όταν απαιτείται μια ποικιλία εξοπλισμού τοποθέτησης, τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών κίνησης φορτίου.

Η κίνηση των βαρέων φορτίων, οι μεγάλες δομές απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες.

  

Τεχνική ασφαλείας

Η πολυπλοκότητα, καθώς και η ευθύνη των εργασιών εξάρτησης συνεπάγεται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων. Όταν εργάζεστε με μηχανισμούς ανύψωσης. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να εκτελεστούν:

• Απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με το βάρος του προϊόντος ή τον σχεδιασμό της μεταφορικής ικανότητας του γερανού της χωρητικότητας του μεταφορέα αποστολής.

• Τερματισμός κανόνων, συμπεριλαμβανομένων. εξοπλισμό με εκτοπισμένο κέντρο βάρους προκειμένου να εξασφαλιστεί η οριζόντια του.

• Εκδηλώσεις που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ανθρώπων που δεν ασχολούνται με εργασίες εξάρτησης.

Οι συνολικές δραστηριότητες ασφαλείας αναπτύσσονται στο PPR, για να εξοικειωθούν με τους οποίους όλοι οι συμμετέχοντες σε εργασίες εξάρτησης.

Εξαρτήματα στο βίντεο

Τι είναι η εξάρτηση

Παρά την ομοιότητα, τα εργαστήρια εξάρτησης διαφέρουν από τη συνήθη φόρτωση και εκφόρτωση:

 • Το βάρος και το μέγεθος του φορτίου είναι πολύ περισσότερο. Η εξάρτηση περιλαμβάνει κινούμενα αντικείμενα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με μη αυτόματο τρόπο ή χρησιμοποιώντας προπτυχιακούς μηχανισμούς ανύψωσης.
 • Εφαρμογή εξειδικευμένου εξοπλισμού, εξοπλισμού και εξοπλισμού ·
 • Έλξη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Οποιοσδήποτε υγιής άνθρωπος μπορεί να μεταφερθεί, αλλά οι ειδικοί που έχουν τις σωστές δεξιότητες και γνώσεις απαιτούνται για εργασίες εξάρτησης.

Όχι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονται υπηρεσίες υλικού. Οι εταιρείες που δεν σχετίζονται με τον αριθμό των μεγάλων, επιχειρήσεων ή μεμονωμένων εργαστηρίων παραγωγής αναφέρονται επίσης στους ειδικούς σε περιπτώσεις κινούμενου εξοπλισμού ή μετακίνησης της εταιρείας.

Το RIGGER είναι ένα σύνθετο σύνθετων μέτρων που απαιτούν σαφή αλληλεπίδραση ενός μεγάλου αριθμού ειδικών. Είναι σημαντικό να παρέχεται επαρκής οργάνωση και επιχειρησιακή διαχείριση της διαδικασίας.

Κόστος εργασίας

Ο υπολογισμός της τιμής των υπηρεσιών εξάρτησης πραγματοποιείται κάθε φορά υπό συγκεκριμένο φορτίο και προϋποθέσεις. Το τελικό ποσό εξαρτάται από μεγάλο αριθμό παραγόντων:

 • Τύπος φορτίου . Οι κύριοι δείκτες είναι το μέγεθος και το βάρος - είναι το σημείο εκκίνησης για την επιλογή των τεχνικών ανύψωσης και μεταφοράς.
 • Τόπος απόδοσης . Οι συνθήκες φόρτωσης επηρεάζονται από το κόστος του κόστους, την απόσταση από το χώρο συναρμολόγησης στην πλατφόρμα, τη δυνατότητα χρήσης ενός ή ενός άλλου τύπου εξοπλισμού, την ποσότητα του ελεύθερου χώρου στον ιστότοπο κ.λπ.
 • Δυσκολίες μεταφοράς, εκφόρτωση (φόρτωση) . Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος της εργασίας αυξάνεται λόγω αντικειμενικών λόγων. Για παράδειγμα, είναι αδύνατο να τροφοδοτήσετε το φορτίο μέσω της πόρτας και να χρησιμοποιήσετε το άνοιγμα του παραθύρου για αυτό.

Κατηγορίες και Εγκαταστάσεις

Υπάρχει μια μέθοδος ταξινόμησης των αγαθών κατά την εκτέλεση εργασιών εξάρτησης. Διαχωρίζονται σε:

 • Ελαφρύ: 800-2000 kg;
 • Βαρέων βαρών: 2-50 τόνοι.
 • Βαρύ: πάνω από 50 τόνους.
 • "Νεκρός". Αυτά είναι αγαθά που δεν μπορούν να μετατοπιστούν αυτή τη στιγμή: πάγωμα σε πάγο. Στερεωμένη στη βάση, θαμμένη στο έδαφος, κλπ. Η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι το βάρος του φορτίου είναι άγνωστο.

Επιπλέον, η ταξινόμηση του φορτίου υιοθετήθηκε σε μέγεθος:

 • Συνολικά . Οι διαστάσεις ενός τέτοιου φορτίου δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες παραμέτρους καθορισμού για τη μεταφορά δρόμων (συμπεριλαμβανομένου του σιδηροδρόμου).
 • Αρνί . Το φορτίο έχει διαστάσεις που υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπτό για την ελεύθερη κυκλοφορία από τους αυτοκινητόδρομους μεταφοράς ή σιδηροδρομικές γραμμές.

Κανόνες για την εκτέλεση εργασιών εξόδου

Κατά την εκτέλεση έργων εξάρτησης, χρησιμοποιούνται ειδικοί μηχανισμοί και εξοπλισμένοι για ανύψωση ή κίνηση φορτίου. Φυσικά, η λειτουργία του βοηθητικού εξοπλισμού απαιτεί τη συμμόρφωση με ορισμένους κανόνες ασφαλείας.

Βασικοί κανόνες εξάρτησης:

 • Στο εργοστάσιο διαβατήριο φορτίου, κατά κανόνα, τα συστήματα της κίνησης της. Τα σφυρήλατα σε τέτοια εμπορεύματα επισυνάπτονται ακριβώς όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα. Είναι συνδεδεμένα για ειδικά παρεχόμενες βλεφαρίδες ή με άγκιστρα.
 • Ο κορμός είναι πολύ σημαντικός για την επίτευξη της ισορροπίας και της σταθερότητας του φορτίου. Μόνο στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η μετακίνηση ή η ανύψωση.
 • Ο εξοπλισμός που τοποθετείται στο πλαίσιο προσκολλάται ακριβώς πίσω από τις βλεφαρίδες στο πλαίσιο.
 • Το διπλωμένο στα φύλλα μεταλλικών συσκευασιών αυξάνεται χρησιμοποιώντας ειδικές παραλαβές και διασταυρώσεις.
 • Για την ανύψωση του μεταλλικού σκάφους (σωλήνα, κανάλι, γωνία κλπ.), Χρησιμοποιούνται καθολικά σφιγκτήρα. Σε αιχμηρές γωνίες εφαρμόζονται επένδυση.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Για να πραγματοποιήσετε εργασίες εξόδου, υπάρχει ένας ειδικός εξοπλισμός και φωτιστικά. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Σφυρίλα . Είναι μεταλλικά σχοινιά που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση φορτίου.
 • Τράν . Τη συσκευή για την ανύψωση του φορτίου, εξοπλισμένο με χειροκίνητη, μηχανική ή ηλεκτρική μονάδα.
 • Δομάδα . Υδραυλικά ή μηχανικά εξαρτήματα για την άρση των εμπορευμάτων.
 • Πολύβια και μπλοκ . Εξοπλισμό στους κυλίνδρους για να διευκολύνει την άρση των φορτίων.
 • Δομές υποστήριξης . Ως επί το πλείστον, αυτός είναι ένας ιστός, ο οποίος συνδέεται με μια βαριά βάση και κρατείται με ανθεκτικά σημάδια.

Τύποι εργασιών εξάρτησης

Κατάλογος κύλισης:

 • Δοκός. Συμπεριλάβετε διάφορες εργασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της άρσης και της μετακίνησης μεγάλου ή μη τυποποιημένου φορτίου. Εφαρμόζονται έργα σε περιπτώσεις όπου η χειροκίνητη ανύψωση και η κίνηση του φορτίου είναι αδύνατη. Υποστηρίζει τη χρήση εξοπλισμού ανύψωσης.
 • Εξαιρετικό φορτίο. Ο κατάλογος των πράξεων περιλαμβάνει την ανύψωση και τη μεταφορά εμπορευμάτων, οι διαστάσεις των οποίων υπερβαίνουν τα υιοθετημένα πρότυπα. Γίνεται κατανοητό από τη χρήση τροχαίου υλικού, ειδικά "ακονισμένο" για ένα συγκεκριμένο φορτίο.
 • Αποσυναρμολόγηση δομών με μεταγενέστερη εξαγωγή των στοιχείων του. Ένας ειδικός τύπος εργασιών εξάρτησης, ο οποίος είναι σε ζήτηση κατά την αποσυναρμολόγηση των κρεμαστών, εργαστηρίων εργοστασίων και άλλα μεγάλα σχέδια μεγάλου μεγέθους. Μετά την αποσυναρμολόγηση, τα μεταλλικά μέρη των δομών εξάγονται στις θέσεις τοποθέτησης.
 • Όλοι οι τύποι φόρτωσης ή εκφόρτωσης εργασίας.
 • Μετακινήστε τις μεταλλικές κατασκευές και τον εξοπλισμό. Αυτός ο τύπος εργασίας είναι αξιοσημείωτος για το γεγονός ότι για την εφαρμογή τους απαιτεί μια ειδική τεχνική ικανή να μεταφέρει μεγάλα και βαριά φορτία. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ασφαλής κίνησή της στις εθνικές οδούς και τους αστικούς δρόμους.
 • Τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση εργασιών. Αντιπροσωπεύουν μια αποσυναρμολόγηση ή αντίθετα, συναρμολογεί τις δομές.
 • Μετακινήστε το μη τυποποιημένο φορτίο με ειδική μεταφορά.

Το RIGGER είναι ένα σύνολο συσκευών που προορίζονται για μετακίνηση αγαθών και βάρη. Αρχικά, η έννοια αυτή εφαρμόστηκε μόνο σε αποστολές, αλλά ο σταδιακός αυστηρός εξοπλισμός ενσωματώθηκε στη σφαίρα κατασκευής, καθώς και η αρχή της εφαρμογής κατά την εκτέλεση εκφόρτωσης και φόρτωσης εργασίας.

Σύγχρονη εξάρτηση
Τέτοιες συσκευές μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
 • Σκληρά βάσεις.
 • Ευέλικτες συνδέσεις.

Όλα αυτά εφαρμόζονται μαζί. Το εύκαμπτο έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ του φορτίου και του σημείου της υποστήριξης. Το άκαμπτο παρέχει άμεση στερέωση ευέλικτης εξάρτησης στο ανυψωμένο αντικείμενο και στον μηχανισμό ανύψωσης.

Takelazh gibkii.

Σκληρούς συνδετήρες
Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αντιμετωπιστούν:
 • Συρραπτικά.
 • Talesy.
 • Καραμπίνα.
 • Άγκιστρα
 • Κλιπ για καλώδια.
 • Coshi.
 • Μπλοκ.
 • Περιστρέφονται.
 • Ry-nut.
 • Ry-bolts.
Σάρκα

Είναι μια καμπύλη ράβδος καμπύλη σε ημικύκλιο, οι άκρες των οποίων επεκτείνονται και έχουν μέσω οπών. Μέσω αυτών το χάλυβα ή το δάχτυλο γίνεται. Με τη βοήθεια του βραχίονα, ενώνει τα υποστηρίγματα. Στην πραγματικότητα, χρησιμεύει ως σύνδεση αλυσίδας που μπορεί να αποσυνδεθεί και να επισυνάπτεται. Οι βραχίονες προσφέρονται διάφορα μεγέθη, επομένως, χρησιμοποιείται όταν εκτελεί τόσο απλή εργασία με μικρά φορτία όσο και όταν μετακινούνται πολλαπλά βάρη.

Σκόμπα.

Όλα τα είδη αγκύλων έχουν παρόμοια δομή, αλλά μπορεί να διαφέρουν στη μέθοδο καθορισμού του κοχλία ή του δακτύλου. Οι μικρές τιράντες έχουν συνήθως ένα εσωτερικό νήμα στο ένα άκρο, οπότε το δάχτυλο περιστρέφεται απευθείας σε αυτό. Για ευκολία, έχει ένα εκτεταμένο κεφάλι έτσι ώστε η ένωση να μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα χωρίς τη χρήση του κλειδιού. Οι μεγαλύτερες αγκύλες έχουν λεία οπές χωρίς νήμα, οπότε ο μπουλόνι που εισάγεται μέσα τους στερεώνεται από ένα ξεχωριστό παξιμάδι. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η χρήση ενός κλειδιού. Τα μπουλόνια των βραχιόνων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συνήθων καταγράφονται επιπλέον με ένα πείρο, το οποίο εξαλείφει την τυχαία περιστροφή της ένωσης.

Skoba 2.

Παραμύθι

Αυτό το υλικό είναι ένα βιδωτό στύλο, τα άκρα των οποίων είναι εξοπλισμένα με δαχτυλίδια ή γάντζους. Η συσκευή είναι ένα χάλυβα ή ένα σωλήνα, στα άκρα των οποίων το εσωτερικό νήμα φέρεται σε φέτες. Σε κάθε ένα από αυτά, στριμμένο κατά μήκος ενός μακριού μπουλόνια, αντί των κεφαλών που έχουν ένα δαχτυλίδι ή γάντζο. Όταν περιστρέφεται το πλαίσιο, οι άκρες των καρφιών έλκονται ή στριμμένα. Έτσι, παρέχεται σύσφιξη ή μείωση του φορτίου που συνδέεται με την Ταλρέπκα χρησιμοποιώντας μια αλυσίδα, σχοινί ή καλώδιο. Και οι δύο stud κινούνται προς μία κατεύθυνση, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης πολυδιάστατων σπειρωμάτων. Σε περίπτωση που η σκάλισμα ήταν η ίδια, τότε ένα stud στριμμένο, και το δεύτερο στριμμένο.

Talrepy.

Ο κύριος σκοπός της Talrepa είναι να τραβήξει το εύκαμπτο snap. Η αναγκαιότητα σε τέτοιες ενδέχεται να συμβεί εάν είναι απαραίτητο, διορθώστε το τελεφερίκ ή τη γέφυρα ανάρτησης. Επίσης, με τη βοήθεια της Talrepa, μπορείτε να τραβήξετε τους πυλώνες που καλύπτονται στο έδαφος, εάν επισυνάψετε την εξάρτηση σε μια ισχυρή υποστήριξη. Το πεδίο χρήσης αυτής της συσκευής είναι πολύ εκτεταμένο, για παράδειγμα, για το τεντωμένο καλώδιο, κλπ. Το Talesy είναι μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών. Η τροποποίησή τους, όπου χρησιμοποιείται ο σωλήνας αντί του πλαισίου, χρησιμοποιείται σε γεωργικά μηχανήματα, ιδιαίτερα ελκυστήρες για να στερεώσει συνημμένα, όπως ένα άροτρο, καλλιεργητής κλπ.

Talrepy 2.

Καραμπίνα

Αυτή η σύνδεση γρήγορης απελευθέρωσης, με την οποία παρέχεται η στερέωση καλωδίων, σχοινιών και αλυσίδων. Οι καραμπίνες βρήκαν τη χρήση τους σε διάφορες σφαίρες. Εκτός από την κατασκευή, χρησιμοποιούνται στον τουρισμό και τον αθλητισμό. Μικρές καρμπίνες μπορούν να βρεθούν σε αποσπώμενους ιμάντες ώμου τσάντες, λουριά για σκύλους, αλιευτικά εργαλεία. Συνήθως η καρβίνη είναι ένα γάντζο ή μια σπασμένη σύνδεση αλυσίδας, τα άκρα των οποίων συνδέονται με τους αποσπώμενους μηχανισμούς. Οι καραμπάδες που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση δεν είναι δύσκολες εργασίες γίνονται με τη μορφή ενός αγκίστρου, τα άκρα των οποίων συνδέονται με διπλωμένη πλάκα φορτισμένου ελατηρίου. Εξοπλισμός και βιομηχανικοί ορειβάτες χρησιμοποιούνται από ένα τέτοιο γρήγορο. Η καρβίνη αυτού του τύπου προορίζεται συνήθως μόνο για το ανθρώπινο βάρος.

Karabiny.

Οι καραμπίνες χρησιμοποιούνται για να συνεργαστούν με το φορτίο, που κατασκευάζονται με τη μορφή ενός συνδέσμου ανοικτής αλυσίδας. Στα άκρα του υπάρχει ένα εξωτερικό νήμα. Ένα ευρύ καρύδι ισχύει για τη σύνδεση. Ένα τέτοιο snap είναι αντεποκληθεί τα βαριά φορτία, χαρακτηρίζεται από μικρές διαστάσεις. Το παξιμάδι όχι μόνο δεν επιτρέπει στο καλώδιο να γλιστρήσει, αλλά προστατεύει επίσης τον σύνδεσμο από την επέκταση του συνδέσμου.

Karabiny 2.

Άγκιστρα

Εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση έργων ανύψωσης. Είναι σταθερά στο τέλος των αλυσίδων και των καλωδίων. Έχουν μια άνοιξη για να επισυνάψουν ευέλικτη εξάρτηση. Μπορεί να γίνει με τη μορφή δακτυλίου ή βραχίονα με ένα δάχτυλο. Το άγκιστρο με τη βίδα χρησιμοποιείται για να λειτουργεί με τις αλυσίδες και ο δακτύλιος είναι κατάλληλος για το καλώδιο. Αυτή η εξάρτηση είναι σημαντικά διαφορετική σε μέγεθος. Τα μικρά άγκιστρα τοποθετούνται εύκολα στην παλάμη της παλάμης, και μεγάλα, τα οποία μπορούν να βρεθούν στα πλοία της θάλασσας και σε λιμάνια, σε μέγεθος μπορεί να υπερβεί την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Takelazh Kriuki.

Συχνά, τα άγκιστρα κτιρίων είναι εξοπλισμένα με ένα μηχανισμό διακοπής παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται σε καρβίνες. Η χρήση τέτοιων συνδετήρων εξάρτησης είναι πιο ασφαλής, καθώς ο κίνδυνος ολίσθησης του εύκαμπτου συμπληρώματος μειώνεται σημαντικά.

Takelazh Kriuki 2.

Κλιπ για καλώδια

Εφαρμόστε στη ματιά των δαχτυλιδιών και των σχοινιών. Επίσης, με τη βοήθειά τους εξασφαλίζει το σχηματισμό του βρόχου. Εάν είναι απαραίτητο, δημιουργήστε ένα βρόχο για να στερεώσετε το καλώδιο πολύ πιο αξιόπιστο για να χρησιμοποιήσετε τους σφιγκτήρες από το να σχηματίσουν έναν κόμβο, καθώς το τελευταίο υπό φορτίο έχει την τάση να απελευθερώσει.

Takelazh Zazhimy Dlia Trosov

Οι σφιγκτήρες καλωδίων είναι αφαιρούμενοι και μόνιμοι. Το αφαιρούμενο χρησιμοποιεί μια σύνδεση με σπείρωμα, η οποία τους επιτρέπει να τα τοποθετούν και να τα αφαιρέσουν. Οι μόνιμοι σφιγκτήρες είναι μεταλλικοί σωλήνες μέσω των οποίων κατασκευάζονται τα καλώδια, μετά από τα οποία συμπιέζονται με ένα σφυροειδές ή σφυρί χτυπήματα, παρέχοντας αξιόπιστη πτύχωση. Μια τέτοια εξάρτηση είναι φθηνότερη, έτσι σε ζήτηση.

Takelazh Zazhimy Dlia Trosov 2

Καναπέδες

Αυτά τα φωτιστικά εκτελούν το ρόλο της εισαγωγής γύρω από το οποίο δημιουργείται ο βρόχος του καλωδίου ή του σχοινιού. Αυτός ο τύπος εξάρτησης αποτρέπει το κλείσιμο. Η επιφάνεια του κατασκευάζεται με τη μορφή υδρορροής, γεγονός που διευκολύνει τη σύνδεση του σχοινιού ή του καλωδίου. Coshi Δημιουργήστε μια μεγάλη ακτίνα βρόχου, η οποία ελαχιστοποιεί την πιθανότητα Cliff.

Takelazh Koushi.

Μπλοκ

Αυτή η εξάρτηση χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της ανύψωσης εργασίας. Είναι εξοπλισμένο με κύλινδρο, το οποίο χρησιμεύει ως οδηγός για ένα καλώδιο ή σχοινί. Ο κύλινδρος στερεώνεται στο περίβλημα και έχει τον άξονα περιστροφής, οπότε κάτω από το φορτίο κυρτήθηκε ως τροχός, μειώνοντας τις εφαρμοζόμενες προσπάθειες για την ανύψωση. Για να μετατρέψετε το καλώδιο στην τροχαλία, πρέπει να ξεκινήσετε ως ένα νήμα στο αυτί της βελόνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το περίβλημα παρέχει έναν μηχανισμό πτυσσόμενου, το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή, ακόμη και αν ο εξοπλισμός είναι ήδη τεντωμένο και τόσο το τέλος είναι κατειλημμένο. Σε περίπτωση που πρέπει να συνδεθείτε στο μπλοκ, αλλά το σώμα του δεν έχει πτυσσόμενη πλευρά, τότε μπορεί να αφαιρεθεί από την τροχαλία. Είναι εφικτό εάν ο άξοποίάς του δεν είναι συγκολλημένος ή πιεσμένος.

Takelazh Bloki.

Βερλούγκα

Αυτά τα φωτιστικά είναι ένας σύνδεσμος με τον άξονα περιστροφής, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόληψη του εύκαμπτου συμπληρώματος. Τα περιστρεφόμενα έχουν διαφορετικό σχεδιασμό. Συχνά συνδυάζονται με Carbines. Χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Περιστροφικά είναι διαθέσιμα σε λουριά για σκύλους, ζώνες υποδημάτων για τσάντες, εξοπλισμό αλιείας και ούτω καθεξής. Απελευθερώνονται με διαφορετική ικανότητα ανύψωσης, συμπεριλαμβανομένων των βαρών πολλαπλών ροπής. Εγκατάσταση της περιστροφής, η έντονη περιστροφή του φορτίου εξαλείφεται. Οι περισσότεροι χοιρίδια στον εξοπλισμό, η ηρεμία θα συμπεριφερθεί σε ένα ανασταλμένο κράτος. Τα περιστρεφόμενα περιστρεφόμενα περιστρεφόμενα είναι συνήθως πτυσσόμενα. Για να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία τους, ο άξονας περιστροφής πρέπει να λιπαίνεται με λάδι.

Takelazh Vertliugi.

Ry καρύδια και μπουλόνια

Τα μπουλόνια και τα καρύδια καθαρισμού έχουν ένα δαχτυλίδι αντί για ένα παραδοσιακό κεφάλι. Ταυτόχρονα, είναι εξοπλισμένα με τυποποιημένα γλυπτά, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδέσεις με σπείρωμα. Ο δακτύλιος χρησιμοποιείται για τη διόρθωση διαφόρων συνδέσεων εξάρτησης. Επίσης, είναι δυνατόν να παραλείψετε τα καλώδια και τα σχοινιά.

Rym gaiki i bolty

Ευέλικτες συνδέσεις εξάρτησης
Αυτή η εξάρτηση αντιπροσωπεύεται από ένα snap:

Αλυσίδα Αποτελείται από στρογγυλά χάλυβες συνδέσμους, η οποία χαρακτηρίζεται από ευελιξία. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός κουμπιού ταινίας κατά τον καθορισμό του φορτίου. Η αλυσίδα είναι σταθερή σε μπλοκ από σκυρόδεμα και άλλα βαριά αντικείμενα. Έχει υψηλή αντοχή στη μηχανική πίεση. Από την άποψη αυτή, όταν το κάνουμε το φορτίο, η αξιοπιστία της ταινίας δεν υποφέρει. Για έργα εξάρτησης, χρησιμοποιείται μόνο μια αλυσίδα με συγκολλημένους συνδέσμους, καθώς μπορεί να αντέξει τα βαριά φορτία, σε αντίθεση με άλλες ευέλικτες συνδέσεις.

Takelazh Tsep.

Νοθεία καλώδιο Είναι πιο συμπαγές από την αλυσίδα. Αποτελείται από ένα υφαντό χάλυβα σύρμα. Για τη μεταφορά της ικανότητας, δεν είναι κατώτερη από την αλυσίδα, αν και λιγότερο αξιόπιστη. Το καλώδιο έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Πρώτα απ 'όλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν εργάζεστε με μπλοκ. Είναι επίσης κατάλληλο για εκκαθάριση στο βαρούλκο. Το κύριο μειονέκτημα του είναι μια τάση να διαθλαστεί σε μια μικρή ακτίνα κάμψης. Επίσης, εάν εφαρμόσετε ένα καλώδιο για την ταινία των βαρέων φορτίων, κουνώντας, η οποία δημιουργεί τον κίνδυνο γκρεμού.

Takelazh TOS.

Νοθεία σκοινί Έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα - ένα μικρό βάρος. Χρησιμοποιείται συνήθως εάν πρέπει να σηκώσετε δευτερεύον βάρος. Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας ευέλικτης σύνδεσης περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας κόμβων, καθώς και τη διατήρηση της ακεραιότητας σε μια μικρή ακτίνα κλάσης. Δυστυχώς, το σχοινί είναι συγκλονισμένο ακόμη πιο εντατικά από το καλώδιο. Εξακολουθεί να τεντώνεται. Όταν το χρησιμοποιείτε σε ένα υγρό μέσο ινών σχοινιών, θα περιστρέφονται και θα σαπίσουν.

Takelazh Kanat.

Σχετικά θέματα:

Το RIGGER είναι ένας κοινός όρος που χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και τη μεταφόρτωση φορτίου. Το ισχυρό έργο βρίσκεται συχνά σε κατασκευή και βιομηχανικές τοποθεσίες. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν όλοι τι είναι. Επομένως, υπάρχει ανάγκη να κατανοήσουμε προσεκτικά αυτό το θέμα.

Τι είναι το εξάρτημα;

Σε κατασκευαστικές εργασίες, η εξάρτηση ανήκει σε δύο πράγματα. Πρώτον, η εξάρτηση ονομάζεται υλικό που θα πρέπει να αυξηθεί με βαριά μηχανήματα ή με την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού. Δεύτερον, οι μηχανές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση του υλικού (φορτίο) στους τεχνολογικούς χώρους υποδεικνύονται επίσης από αυτόν τον όρο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξάρτηση ανήκει στον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα για μεταφόρτωση υλικών. Σε κάθε εργοτάξιο, η εξάρτηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες. Ορισμένες περιοχές έχουν μεγαλύτερο ύψος σε σύγκριση με άλλους. Επομένως, όλοι απαιτούν διαφορετικές εγκαταστάσεις εξάρτησης. Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις εργασίες, χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη για τους ειδικούς βαθμολόγησης. Αξιολογούν την κατάσταση και συμβουλεύει ποιος εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί τυχόν απρόβλεπτες περιστάσεις ή περιστατικά.

Takelazhye-Krepleniya.

Εξοπλισμός εξάρτησης σε εργοτάξια

Πρώτα απ 'όλα, θα χρειαστεί ο κύριος εξοπλισμός ::

 • αλυσίδες;
 • σφεντίματα?
 • γάντζους;
 • δρομολόγια;
 • Άλλα εργαλεία.

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται επίσης γερανοί. Οι ισχυρές εταιρείες παρέχουν αυτήν την υπηρεσία στους εργολάβους. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει ανάγκη για χονδροειδείς εργαζόμενους σε φυσικούς εργάτες, και όλα τα φορτία και ευθύνη να αναλαμβάνουν υπηρεσίες.

Γιατί είναι σημαντική η εξάρτηση;

Ανθρώπινο έργο και σήμερα χρησιμοποιείται στις περισσότερες κατασκευαστικές εργασίες. Η φυσική αντοχή μπορεί να δικαιολογηθεί χρήσιμη σε πολλά χαμηλού διαστάσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι μεταφέρουν υπερμεγέθη υλικό, καθώς και εξοπλισμό. Αλλά όταν το βάρος των αγαθών γίνεται βαρύτερο ή υλικό θα πρέπει να μετακινηθεί σε μεγάλο ύψος, οι φυσικές δυνατότητες ενός ατόμου επιτυγχάνουν το όριο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται μηχανές ή ειδικές συσκευές μεταφοράς. Ο εξοπλισμός σκλήρυνσης χρησιμοποιείται για την κίνηση αυτών των εμπορευμάτων ως εξής:

 • Τσάντες με τσιμέντο.
 • μεταλλικές κατασκευές ·
 • εξοπλισμός;
 • παλέτες με τούβλα.
 • Ολόκληρα δέντρα και άλλα.

Η εγκατάσταση εξάρτησης δημιουργείται από εμπειρογνώμονες που λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από στιγμές και εκτελούν ακριβείς μαθηματικούς υπολογισμούς. Όταν το rougger έχει σχεδιαστεί σωστά, γίνεται εύκολο να μετακινήσετε οποιοδήποτε υλικό σε οριζόντιο ή κατακόρυφο επίπεδο. Η ανθρώπινη εργασία δεν είναι πρακτικά καμία ανάγκη. Ο ειδικός εξοπλισμός εξοικονομεί χρόνο, και μειώνει επίσης τον φόρτο εργασίας και την πιθανότητα τραυματισμού.

Takelazh-V-Stroitelstve

Εξοπλισμός για την κατασκευή

Εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στην εξάρτηση όταν δεν υπάρχει ανάγκη για αυτούς, στη συνέχεια συχνά αποθηκεύονται σε ακατάλληλες συνθήκες. Δεν τους νοιάζονται, δεν επιθεωρούν και δεν πραγματοποιούν συντήρηση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα εξοπλισμού εξάρτησης, το οποίο ο καθένας πρέπει να γνωρίζει και να καταλάβει πώς να τους αντιμετωπίσει.

Εργασία # 1: Έλεγχος εξοπλισμού εξάρτησης

Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός αποτελείται από την αλληλεπίδραση των εργαλείων και των μηχανών, δεν είναι 100% αξιόπιστο. Η τεχνική μπορεί να αποτύχει ανά πάσα στιγμή και είναι αδύνατο να προβλέψουμε με ακρίβεια πότε είναι. Για το λόγο αυτό, τα εργαλεία εξάρτησης απαιτούν κανονική προληπτική επιθεώρηση. Αλλά η πρακτική δείχνει ότι κατά τη φόρτωση ή τη μετακίνηση του εξοπλισμού εξάρτησης στην επόμενη πλατφόρμα, η δοκιμή εκτελείται επιφανειακά, χωρίς λεπτομερή επιθεώρηση.

Οι ειδικοί συστήνουν τον έλεγχο του εξοπλισμού εξάρτησης πριν από την αποστολή της στην επόμενη θέση εργασίας. Η προσεκτική επιθεώρηση θα σας επιτρέψει να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα. Επιπλέον, ο εξοπλισμός πρέπει επίσης να ελέγχεται και πάλι πριν χρησιμοποιηθεί σε ένα νέο αντικείμενο.

Αριθμός εργασίας 2: Στο χώρο εργασίας δεν υπάρχει εξοπλισμός rorigger

Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες που παρέχουν εργολάβους εξοπλισμού. Ένα άτομο δεν μπορεί να αγοράσει, να αποθηκεύσει και να εξυπηρετήσει όλα όσα χρειάζεστε. Πολλές εταιρείες προτιμούν να μην αποκτήσουν τα δικά τους εργαλεία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή εργασιών εξάρτησης. Είναι ευκολότερο να παραγγείλουν τις σχετικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικιασμένο αυστηρό κουτί μπορεί να παραδοθεί όχι με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό., Δηλ. Να είναι κακό.

Πολλοί εργολάβοι έχουν έτσι ώστε να μην είναι όλα απαραίτητα για την εξάρτηση. Επομένως, δεν συνιστώνται να μην κινδυνεύουν και να μην χρησιμοποιούν τα υλικά πουλόβερ, ως αντικατάσταση των λείπει μερών. Πριν από την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να επιθεωρήσετε τον εξοπλισμό και να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα πλήρες σύνολο που απαιτείται για την εφαρμογή φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Αριθμός εργασίας 3: Πρέπει να εκπαιδευτούν νέοι υπάλληλοι

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πτυχή. Όποτε εμφανίζονται νέοι υπάλληλοι, δεν πρέπει να χρεώνουν άμεσα τα καθήκοντα που απαιτούν υψηλά προσόντα. Αντίθετα, οι εταιρείες πρέπει να εξασφαλίσουν την εκπαίδευσή τους ώστε να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν σχέδια και να συμμορφωθούν με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Διαφορετικά, ενδέχεται να εμφανιστούν δυσάρεστα περιστατικά.

Το κατάστημα "First Fasteners" (ένα Krep) παρουσιάζει διάφορους συνδετήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με έργα εξάρτησης οποιασδήποτε πολυπλοκότητας. Καλέστε το τηλέφωνο 8-800-201-81-96 για να αποσαφηνίσετε τις λεπτομέρειες ή να κάνετε μια προ-παραγγελία.

Νοθεία

Εργασία

Η σύγχρονη βιομηχανία κατά τη διάρκεια της οικονομικής δραστηριότητάς της αντιμετωπίζει αναγκαστικά τις τρέχουσες επισκευές κτιρίων, δομών, εξοπλισμού, μεταφοράς μεγάλου φορτίου. Όλα αυτά τα άδεινα έργα δεν σχεδιάζονται χωρίς τη χρήση της εξάρτησης. Τι είναι το εξάρτημα, το εξάρτημα εργασίας και του εξοπλισμού εξισορρόπησης και των απαιτήσεων που πρέπει να τοποθετηθούν σε τέτοιο εξοπλισμό και τον τύπο εργασίας;

Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δική του ορολογία στην εξάρτηση. Αυτοί είναι οι όροι όπως: "καλώδιο", "κόλπο", "Cut", "End", "STERT, KONCHIK", "Native End", "Shlag", "Shlag" , "Vorsa", "αγώνας".

Συχνά αντιμετωπίζουμε την εξάρτηση και τη συνηθισμένη ζωή όταν πρέπει να θέσουμε ή να μετακινήσουμε διάφορα φορτία. Έτσι, η εξάρτηση είναι τα φωτιστικά για τη στερέωση της ανύψωσης σε διάφορα ύψη και μετακινώντας τα εμπορεύματα διαφόρων διαστάσεων. Το Taxju περιλαμβάνει αλυσίδες, καλώδια, σχοινιά, κελύφη, περιστρέφονται, καραμπίνες. Χρησιμοποιούνται ταλαιπωρίες, τόσο σε χειροκίνητες συσκευές ανύψωσης όσο και σε γερανοί πολλαπλών αγωγών.

Οι βασικές απαιτήσεις για τα εξαρτήματα εξάρτησης είναι χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής. Για παράδειγμα, εφαρμόζονται δύο τύποι αντοχής στο καλώδιο - σκληρά και εργάζονται. Εξετάστε τι περιλαμβάνει την έννοια της "εργασιών εξάρτησης". Αυτή είναι μια αρκετά χαραγμένη ιδέα που περιλαμβάνει όλους τους τύπους φόρτωσης, λειτουργίας εκφόρτωσης. Στυλ και συνδετήρες φορτίου. Επισκευή και συντήρηση εργαλείων εξάρτησης, χάλυβα, φυτών και συνθετικών καλωδίων.

Εργασία

Η εργασία ριζοβολίας είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος τύπος εργασίας, ο οποίος μπορεί να συνεπάγεται ζημιά, την καταστροφή των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, καθώς και η συνέπεια της αντιεπαγγελματικής εφαρμογής αυτού του είδους εργασίας, οι ανθρώπινες θυσίες μπορούν να γίνουν. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες ζημίες, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες των ειδικών επιχειρήσεων που εκτελούν παρόμοια έργα. Όταν επιλέγετε μια επιχείρηση που εκτελεί εργασίες εξάρτησης, η διαχείριση μιας βιομηχανικής επιχείρησης υποχρεούται να εξετάσει προσεκτικά την αγορά για την παροχή αυτού του είδους εργασίας. Προσεγγίστε προσεκτικά το ζήτημα του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η εν λόγω εταιρεία για να εκτελέσει εργασίες εξάρτησης. Ελέγξτε για μια άδεια εκτέλεσης δεδομένων και να μάθετε πώς οργανώνεται η εργασία σχετικά με τις εργασίες ασφαλείας σε αυτήν την εταιρεία. Η σωστή επιλογή της εταιρείας θα σώσει τις προθεσμίες για την εκτέλεση της εργασίας και θα αποκλείσει απροσδόκητες απώλειες.

Το εργαστήριο εξάρτησης είναι πάντα πολύ περίπλοκο στην απόδοση, αλλά επιλέγοντας τη σωστή προσέγγιση χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες, πάντα θα αντιμετωπίσετε με επιτυχία οποιαδήποτε εργασία σε αυτόν τον τομέα.

Добавить комментарий